Disleksi (Öğrenme Güçlüğü)

Eğitimler [ 23-03-2018 ]

Disleksi (Öğrenme Güçlüğü) --tanı ve terapi eğitimi

31 Mart 2018 Cumartesi ve 1 Nisan 2018 Pazar

DİSLEKSİ
(ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ) TANI ve TERAPİ EĞİTİMİ
 
Uzman Psikolojik Danışman Aziz YILDIRIM tarafından verilecek olan bu eğitimin amacı, katılımcılara Öğrenme Güçlüğü bozukluğunun sebepleri hakkında bilgi kazandırmak ve bu problemin tanılamasında kullanılan test ve envanterlerin kullanımını öğrenmelerini sağlamaktır.
Katılımcılar, Öğrenme Güçlüğü bozukluğunun şiddetini “Hafif, Orta, İleri, Çok İleri”  şeklinde tanılamasını öğreneceklerdir.
Eğitimin 2 gün 12 saat olması hedeflenmektedir. 12 saatlik eğitimi tamamlayan katılımcılar sertifika almaya hak kazanacaklardır.
Konu Başlıkları:
 
A. Öğrenme Güçlüğü Nedir?
 
B. ÖGTE (Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri) kullanımı
 
C. Öğrenme Güçlüğü Tanılama Envanterleri
 
- Görsel Öğrenme Güçlüğü Ölçeği
- İşitsel Öğrenme Güçlüğü Ölçeği
- Yazmayı Öğrenme Güçlüğü Ölçeği
- Matematik Öğrenme Güçlüğü Ölçeği
- Sosyal-Duygusal Öğrenme Güçlüğü Ölçeği
- Dikkat Eksikliği Ölçeği
 
(Ayrıca Irlen Sendromu; Öğrenme Stilleri; Öğrenme Oranları hakkında bilgilendirme yapılacaktır.)
 
D. Ülkemizde kullanılan Öğrenme Güçlüğü ile ilgili Diğer Tanılama Yöntemleri ile ilgili bilgilendirme
E. Okuma-Yazma-Matematik Güçlüğü Terapi ve Eğitim Yöntemleri
 
KATILIMCILAR
Katılımcıların Psikoloji,PDR   Çocuk Gelişimi ve Sosyal Hizmet Uzmanları bölümünde en az 3. Sınıf öğrencisi olması gerekmektedir.  
Bu bölümden mezun olan profesyoneller ve yüksek lisans öğrencileri de katılabilir.
 
EĞİTİM MATERYALLERİ
Katılımcılara ÖGTE ve Öğrenme Güçlüğü Tanılama Envanterleri (C maddesi) ücretsiz olarak verilecektir.
 
EĞİTİMCİ
Uzman Psikolojik Danışman Aziz YILDIRIM lisans eğitimini Ankara Üniversitesi EBF Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü (1995), yüksek lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi’nde yine aynı bilim dalında (2008) tamamlamıştır. 
25 yıllık mesleki hayatında eğitim kurumlarının bütün kademelerinde (anasınıfı, ilkokul-ortaokul, lise, dershane, rehabilitasyon merkezi, üniversite) çalışmanın vermiş olduğu bir tecrübeye sahiptir.
Psikoloji alanına 4 adet çeviri kitap, 1 adet envanter kazandırmıştır:
1. Aile Terapisi Tedavi Planlayıcısı / Nobel A. Yayıncılık (Temmuz 2013)
2. Çift Psikoterapisi Tedavi Planlayıcısı / Nobel A. Yayıncılık (Mart 2014)
3. Çocuk Psikoterapisi Tedavi Planlayıcısı / Nobel A. Yayıncılık (Eylül 2014)
4. ÖGTE (Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri) (Temmuz 2015)
5. Üstün Yetenekliler Danışmanlık Modelleri / Nobel A. Yayıncılık (Ekim 2016)
Halen çevirisi devam etmekte olan 1 adet kitap mevcuttur.
1. Adolescent Psychotherapy Treament Planner (Ergen Psikoterapisi Tedavi Planlayıcısı) 
 
2016 yılından itibaren Çocuk ve Ergen Psikoterapisi üzerinde çalışmalarını artırmış ve dikkat problemleri, öğrenme güçlüğü, üstün zekalılar ve çocuk davranış problemleri konularında danışmanlık faaliyetlerini  devam ettirmektedir.
 
Taririh  :31 Mart 1 Nisan
Saat.    :Cumartesi 14:00-20:00
               Pazar 10:00-18:00
Yer        : SENPSİKOLOJİ
Ücret    :650₺
Eğitim bedelinin 250₺ sini kesin kayıt bedeli olarak yatırdıktan sonra kalan kısmını eğitim günü elden ödeyebilirsiniz
Disleksiye, tüm zamanlarda farkındalık kazandırmak adına yorum da beş arkadaşını etiketleyen bir kişiye ücretsiz iki kişiye %50 indirimli eğitim şansı.Kazananlar 29 Mart Perşembe saat 21:00 da açıklanacaktır.+90 (216) 456 44 44 | bilgi@senpsikoloji.com