Oyun Terapisi

Eğitimler [ 23-09-2016 ]

OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ

Oyun, çocukların kendini en iyi, en rahat ve en güvende hissettiği, en temel ihtiyaçlarından biridir. Oyun çocukların psikolojik, fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel gelişimlerine katkıda bulunur. 
Çocukların duygularını, ihtiyaçlarını, mutluluk- mutsuzluk ve öfkelerini en iyi ifade edebileceği yer oyundur ve oyun onların dünyasıdır. Çocuklar gerçek hayatı ancak oyunla provalar yaparak öğrenebilirler. Aynı zamanda oyun, çocuklar ve yetişkinler arasında sıcak bir ilişki kurarak çocukların mutlu hissetmesini sağlar. 
Oyun Terapisi çocuğun “oyun oynamasına” izin verir. Terapi, çocuğu yakından anlamayı sağlarken onun dünyasını keşfetme kapılarını açar. Terapist bu yolla çocukların sorunlarını paylaşıp çözümler aramaya ve çocuğun bunlara dair içgörü kazanmasına yardımcı olur.


EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

1.Modül:

OyunTerapisineGiriş

ÇocukMerkezliOyunTerapisi  (Client Centered Play Therapy)

 

2. Modül:

Filial terapi (Filial Therapy)

GelişimselTerapiYöntemleri  (Developmental Touch Therapy)

 

3.Modül:

DışaVurumcuOyunTerapiYöntemleri (Expressive Play Therapy)

1-Sanat Terapisi (Art Therapy)

2- KumTerapisi (Sand Therapy)

3- KuklaTerapisi (Puppet Interview)

 

4.Modül:

Bağlanma (Attachment)  KuramlarınaYönelikOyunTerapisiTeknikleri

 

ÇocuklardaTravma (Traumatized Children)

CinselTaciz  (Sexual Abuse )

 

5.Modül:

ZorÇocuklarlaÇalışmak (Working with Difficult Children)

ÖdevSüpervizyonu

GrupSüpervizyonu

Uygulamalı Vaka Çalışmaları


EĞİTİMİN AMACI: Oyun Terapisi ile ilgili teorik bilgi ve becerileri kazanmanın yanı sıra terapötik araç olarak oyun terapisini kullanabilme ile ilgili bilgi ve becerileri kazanmak.
EĞİTİMİN SÜRESİ: 50 saat 4 gün teorik + 1 gün ödev süpervizyonu grup süpervizyonu.
 +90 (216) 456 44 44 | bilgi@senpsikoloji.com